Bestill: Hva er galt med integreringsdebatten?

Nytt år gir nye muligheter, og ikke minst nye bøker. Nå kan du bestille debattboka “Hva er galt med integreringsdebatten?” av Assad Nasir.

Hva er integrering? Hvordan snakker vi om integrering? Hvilke krav stilles det til innvandrere om integrering? Dette og flere lignende spørsmål prøver Assad Nasir å finne svar på i Hva er galt med integreringsdebatten?

Gjennom studier av den siste tidens integreringsdebatt, prøver forfatteren å få innsikt i hva den offentlige samtalen om integrering kan fortelle om oss selv. I en essayistisk stil finner vi analyser og resonnementer, tanker og refleksjoner som kan utfordre leseren til å tenke nytt om både hvem en selv er, og ikke minst hvem vi som samfunn er.

Assad Nasir er forfatter og lærer, mangeårig samfunnsdebattant som tidligere har gitt ut bøkene Kunsten og være pakkis (2017) og Her inne hvor du og jeg finnes (2020).

Du kan allerede nå bestille boken ved hjelp av skjemaet under. Pris: 199 NOK + frakt.

ISBN: 978-82-999530-4-7
Publisert: 2021
Format: Heftet
Sider: 238
Tittel: Hva er galt med integreringsdebatten?
Forfatter: Assad Nasir

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.